Predajca

Názov:ZERO spol. s r.o. Košice
IČO:36186902
DIČ:2020058326
IČ DPH:SK2020058326
Mesto:Košice
PSČ:04001
Adresa:Kmeťova 12
Telefón:0907/993914
E-mail:hajdu@zero.sk
Kontakt:Peter Hajdu
Otváracie hodiny:Pondelok – Piatok: 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00
Obchodný register: Okr. Súd Košice I., oddiel: Sro, Vložka: 10594/V

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 055/729 07 05
  • 055/622 76 55
Fax:
  • 055/622 46 95